Visiting

en

IMGP0548

Each year there are guided tours of the ecovillage every Saturday throughout the summer from the beginning of April  through to the end of September.

The tours begin at 11 am each Saturday and last for approximately 2 hours. You do not need to book in advance for these tours.

During the tour you will visit one of the eco-smallholding plots in detail and the Community Hub. You will have an opportunity to ask resident(s) questions about the project.

We do ask for a contribution of £4 per adult (children under 16 are free) to cover our costs in running the tours.

Please bring sturdy footwear because there are areas of rough terrain. Dogs are welcome, though must be kept on a lead. Visitors with small children – please be advised that there is a millpond at the project around which children will require particular supervision.

one-planet-development-7

Please do not visit without prior arrangement.

Unfortunately we do not have the resources to accomodate casual visitors- the Lammas residents are all very busy building their smallholdings at the moment. Thankyou

 Special Tours

Lammas is able to provide tailor made tours and experiences for visiting groups/ organisations. Please contact us for more details.

 

IMGP0518

Directions:

From South Pembrokeshire (A40). Take the A478 North from Narberth towards Cardigan. About 4 miles after Glandy-Cross turn right (signposted) to Glandwr. At the village crossroads turn left. Approximately 400 yards after the bridge, the Lammas entrance is on the left.

From North Pembrokeshire (Cardigan), take the A478 South towards Tenby. About 2 miles after Crymych, turn left (signposted) to Glandwr. At the village crossroads turn left. Approximately 400 yards after the bridge, the Lammas entrance is on the left.

For SATNAV:  SA34 0YD

Accomodation:

Any accomodation within the ecovillage is generally reserved for volunteers, however there is accomodation available for visitors in the village of Glandwr – a short walk from the ecovillage:

    Danderi House Glandwr Danderi flat living room- kitchen Danderi double bedroom with river views

Small flat to rent  with for £59  per night. Its very convenient for visitors to Lammas – being 10 minutes walk from the ecovillage.

The cosy flat can house 3 people (double bed upstairs and double futon downstairs) and comes with a wood burner /cooker / fridge  and basic range of spices and herbs and oil for cooking /cooking utensils etc. 

Bookings through Airbnb at’ Danderi Retreat’, Pembrokeshire. 

we

IMGP0518

Pob blwyddyn bydd teithiau wedi ei arwain yn cael ei chynnal o gwmpas yr ecovillage ar bob dydd Sadwrn trwy’r haf o fis Ebrill hyd at fis Medi.

Yn ystod y daith byddwch yn ymweld â un o’r lleiniau eco-dyddyn yn fanwl a nod y Ganolfan Gymunedol. Byddwch yn cael cyfle i ofyn preswyl (au) cwestiynau am y prosiect.

Rydym yn gofyn am gyfraniad o £ 4 i bob oedolyn (plant dan 16 am ddim) i dalu ein costau rhedeg y teithiau.

Os gwelwch yn dda ddod ag esgidiau cadarn oherwydd mae yna ardaloedd o dir garw. Mae croeso i gwn, ond rhaid eu cadw ar lead. Ymwelwyr gyda phlant bach – os gwelwch yn dda cael gwybod bod yna bwll melin ar y prosiect o gwmpas y bydd plant angen goruchwyliaeth benodol.

Os gwelwch yn dda peidiwch ymweld heb drefnu ymlaen llaw.

Yn anffodus, nid oes gennym yr adnoddau i ddarparu ar ymwelwyr achlysurol-y teuluoedd Lammas i gyd yn brysur iawn yn adeiladu eu tyddynnod ar hyn o bryd. Diolch

Teithiau arbennig

Lammas yn gallu darparu teithiau wedi’u teilwra a phrofiadau ar gyfer ymweld grwpiau / mudiadau. Cysylltwch â ni am fwy o fanylion.

one-planet-development-7

Cyfarwyddiadau:

O Dde Sir Benfro (A40). Cymerwch yr A478 Gogledd o Arberth tuag at Aberteifi. Tua 4 milltir trowch i’r dde ar ôl Glandy-Cross (arwydd) i Glandwr. Ar y groesffordd y pentref trowch i’r chwith. Mae tua 400 llath ar ôl y bont, y fynedfa Lammas ar y chwith.

O’r Gogledd Sir Benfro (Aberteifi), cymerwch y A478 tuag at De Dinbych y Pysgod. Tua 2 filltir ar ôl Crymych, trowch i’r chwith (arwydd) i Glandwr. Ar y groesffordd y pentref trowch i’r chwith. Mae tua 400 llath ar ôl y bont, y fynedfa Lammas ar y chwith.

Ar gyfer satnav: SA34 0YD